Mickiewicz, Piotr. 2022. „Wstęp”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 16 (2), 9-13. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.2.1.