Kraj, Kazimierz. 2022. „Recenzja książki: Daniel D. Kasprzycki. (2022). Rosyjska Wizja Wojny przyszłości. Formuła Wykorzystania Instrumentarium Koncepcji Wojny Nowej Generacji W Oparciu O doświadczenia Z działań Wobec Ukrainy. Inforteditions, Ss. 300 + 2 Nlb. ”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 16 (2), 171-76. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.2.9.