Kraj, Kazimierz. 2022. „Recenzja książki: K. Kubiak, Ł. Przybyło (Red.). (2022). Państwo średnie – Polska. Studia I Szkice (t. 1, ss.172). Tetragon.”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 16 (2), 177-85. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.2.10.