Mickiewicz, Piotr. 2022. „Ewolucja założeń Systemu Szkolenia Bojowego Marynarki Wojennej RP W świetle wniosków wynikających Z Modyfikacji Rosyjskiej «wojny Nowego typu» ”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 16 (2), 118-33. https://doi.org/10.34862/rbm.2022.2.6.