Wilczyński, Piotr L., i Patrycja Piróg. 2023. „Dążenia niepodległościowe W Prowincji Bougainville”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 17 (2):61-86. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.4.