Ziani, Khedidja, i Amira Berhail Boudouda. 2023. „Bezpieczeństwo I Budowanie Pokoju W Rwandzie: podejście Oparte Na Rozwoju Gospodarczym”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 17 (2):35-60. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.3.