Mucha, Michał. 2023. „Międzynarodowe Mechanizmy Pomocy Krajom dotkniętym Katastrofą Oraz działania Ratownicze zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych Na przykładzie Misji Polskiej ciężkiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Po trzęsieniu Ziemi W Turcji”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 17 (1):115-44. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.1.6.