Bobkier, Robert, i Piotr Herman. (2023) 2024. „Przestępstwo O Charakterze Terrorystycznym W Polskim Systemie Prawnym (do 2004 r.)”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 17 (2):166-86. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.9.