Gogol, Bogusław. 2023. „Propagowanie Wychowania Obronnego W kontekście Edukacji Morskiej, Wychowania Morskiego, Tradycji I Znaczenia związków Polski Z Morzem. Zarys Problemu”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 17 (2):187-218. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.10.