Ficek, Ryszard. 2023. „Uwarunkowania Przyczynowo-Skutkowe konfliktów Zbrojnych W kontekście Niestabilnych państw Afryki Subsaharyjskiej”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 17 (2):15-34. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.2.