Balbus, Tomasz. 2023. „«Litwinów zlikwidować, Łotyszów wypuścić». Wileńszczyzna 1944”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 17 (1):81-111. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.1.5.