Pawłuszko, Tomasz. 2023. „ Recenzja książki: R. Kuźniar (red.). 2022. Bezpieczeństwo Polski W świetle Wojny Na Wschodzie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Ss. 218”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 17 (1):173-87. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.1.8.