Bryjka, Filip. 2023. „Sprawozdanie Z Konferencji I Walnego Zebrania Stowarzyszenia Studiów Strategicznych, Uniwersytet Warszawski, 20 Czerwca 2023 R”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 17 (1):201-4. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.1.11.