Wyligała, Helena. 2023. „Wstęp”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 17 (1):9-12. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.1.1.