Seklecka, Aleksandra, Agnieszka Węglińska, i Tetiana Razumenko. 2023. „Relacjonowanie Wojny W kontekście bezpieczeństwa - Badania Polskich I ukraińskich Dziennikarzy”. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 17 (2):102-22. https://doi.org/10.34862/rbm.2023.2.6.