Mickiewicz, P. (2019) „Wstęp”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 5, s. 9–11. doi: 10.34862/rbm.2011.1.