Łuczkowska, M. (2019) „Oddziaływanie bezpieczeństwa transportu drogowego na bezpieczeństwo portów morskich”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 10, s. 172-175. doi: 10.34862/rbm.2006.15.