Niwczyk, A. (2019) „Przemoc na morzu w regionie Azji Południowo-Wschodniej wyzwaniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 10, s. 212-220. doi: 10.34862/rbm.2006.19.