Dereń, J. (2019) „Osiąganie zdolności operacyjnych przez Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS) w kontekście realizacji celów politycznych określonych w Strategii Bezpieczeństwa RP”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 5, s. 199–213. doi: 10.34862/rbm.2011.12.