Jureńczyk, Łukasz (2019) „Afgańska Policja Państwowa jako organ bezpieczeństwa państwa. Uwarunkowania i determinanty jej funkcjonowania”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(1), s. 49–64. doi: 10.34862/rbm.2017.1.4.