Makowski, A. (2019) „Recenzja przewodnika dla nauczycieli: Piotr Mickiewicz, Krzysztof Kubiak (2017). (Red. nauk.). Edukacja dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej im Bohaterów Westerplatte. Gdynia, ss. 368”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(1), s. 327–328. doi: 10.34862/rbm.2017.1.24.