Chrzan, T. (2019) „Zastosowanie metody Job Safety Analysis (JSA) w ocenie ryzyka zawodowego operatora koparki w kopalni odkrywkowej”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 12(1), s. 173–183. doi: 10.34862/rbm.2018.1.14.