Masłowski, P. (2019) „Rozwój polskiego prawodawstwa w zakresie badań lekarskich w sporcie jako aspektu wpływającego na poziom bezpieczeństwa w sporcie ”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 13(2), s. 248-261. doi: 10.34862/rbm.2019.2.14.