Jembrzycki, S. (2020) „Legalność programu udostępniania amerykańskiej broni jądrowej w świetle traktatu o nieproliferacji broni jądrowej”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 14(2), s. 263-276. doi: 10.34862/rbm.2020.2.14.