Mickiewicz, P. (2020) „Wstęp”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 14(2), s. 11-13. doi: 10.34862/rbm.2020.2.1.