Macała, J. (2020) „Recenzja książki: Adrian Tyszkiewicz, Piotr Borowiec (red.). (2020). Teorie i podejścia badawcze geopolityki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 642.”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 14(2), s. 279-284. doi: 10.34862/rbm.2020.2.15.