Sokołowski, A. (2020) „Recenzja książki: Agnieszka Polończyk. (2019). Bundeswehra 1955–2030. Kulturowe i strategiczne uwarunkowania użycia sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ss. 194.”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 14(2), s. 299-305. doi: 10.34862/rbm.2020.2.18.