Grabowski, T. (2021) „Radykalizacja młodzieży do terroryzmu na przykładzie ‘zagranicznych bojowników terrorystycznych’ z regionu Kaukazu Północnego”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(1), s. 93-121. doi: 10.34862/rbm.2021.1.5.