Jagodziński, P. i Szałas, J. (2021) „Chińskie inwestycje w regionie Bałkanów Zachodnich. Szansa czy zagrożenie?”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(2), s. 15-37. doi: 10.34862/rbm.2021.2.2.