Suder, J. (2021) „Strukturalne zmiany na rynku ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(2), s. 38-54. doi: 10.34862/rbm.2021.2.3.