Mickiewicz, P. (2021) „Wstęp”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(1), s. 9-12. doi: 10.34862/rbm.2021.1.1.