Cichecka, A. (2021) „Polityka równouprawnienia w relacjach UE-Afryka. Wybrane aspekty”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(2), s. 55-68. doi: 10.34862/rbm.2021.2.4.