Mickiewicz, P. (2021) „Wstęp”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(2), s. 9-11. doi: 10.34862/rbm.2021.2.1.