Kraj, K. (2021) „Recenzja książki: Bolesław Piasecki. (2021). Kontrwywiad: atak i obrona. Łomianki: Wydawnictwo LTW, ss. 427”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(2), s. 179-185. doi: 10.34862/rbm.2021.2.10.