Sokołowski, A. (2021) „Ewolucja polsko-niemieckiej współpracy wojskowej w latach 1991–2021”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 15(2), s. 159-175. doi: 10.34862/rbm.2021.2.9.