Paszkowski, M. (2022) „Partie polityczne w Polsce wobec projektu budowy terminalu regazyfikacyjnego nad Morzem Bałtyckim w latach 2001–2011”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(1), s. 152–163. doi: 10.34862/rbm.2022.1.8.