Szczepański, A. (2022) „Bezpieczeństwo społeczne mniejszości narodowych i etnicznych w świetle polityki etnicznej III RP (ze szczególnym uwzględnieniem porządku prawnego po 1997 r.)”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(1), s. 133-151. doi: 10.34862/rbm.2022.1.7.