Ficek, R. (2022) „Państwa rachityczne jako wyzwanie dla współczesnej koncepcji bezpieczeństwa międzynarodowego”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(1), s. 23–53. doi: 10.34862/rbm.2022.1.3.