Przybytek, P. i Przybytek, P. (2022) „"Ilustrowany Kuryer Codzienny" wobec problemów Wielkiej Brytanii (1919–1921) w Irlandii, koloniach oraz dominiach i jej polityki względem Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej i Polski”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(1), s. 180-208. doi: 10.34862/rbm.2022.1.10.