Bobkier, R. i Herman, P. (2022) „O wieloznaczności pojęcia narkoterroryzmu”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(2), s. 17-47. doi: 10.34862/rbm.2022.2.2.