Majewski, M. (2022) „Wykorzystanie urządzeń skanujących w portach morskich RP na przykładzie funkcjonowania Wydziału Morskiego Zwalczania Przestępczości z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(2), s. 92-117. doi: 10.34862/rbm.2022.2.5.