Mickiewicz, P. (2022) „Wstęp”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(1), s. 17-19. doi: 10.34862/rbm.2022.1.2.