Machnikowski, R., Kozłowski, A., Kosmynka, S. i Ciach, P. (2022) „Aktywność w zakresie prewencji i deradykalizacji kontrterrorystycznej (CT/PCVE) w latach 2005–2020 w Belgii, Francji, Hiszpanii i Niderlandach”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(1), s. 54-78. doi: 10.34862/rbm.2022.1.4.