Mickiewicz, P. (2019) „Bezpieczeństwo europejskie – wymiar śródziemnomorski”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 10, s. 37-51. doi: 10.34862/rbm.2006.4.