Kasprzycki, D. D. (2022) „Konflikt zbrojny na Ukrainie w kontekście rosyjskiej koncepcji wojny nowej generacji”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(1), s. 79-107. doi: 10.34862/rbm.2022.1.5.