Kazak, A. (2022) „Ruch «Supraciu» a rządy Aleksandra Łukaszenki – charakterystyka i metody działania”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(1), s. 108-132. doi: 10.34862/rbm.2022.1.6.