Mickiewicz, P. (2022) „Wstęp”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(2), s. 9-13. doi: 10.34862/rbm.2022.2.1.