Kraj, K. (2022) „Recenzja książki: Daniel D. Kasprzycki. (2022). Rosyjska wizja wojny przyszłości. Formuła wykorzystania instrumentarium koncepcji wojny nowej generacji w oparciu o doświadczenia z działań wobec Ukrainy. Inforteditions, ss. 300 + 2 nlb. ”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(2), s. 171-176. doi: 10.34862/rbm.2022.2.9.