Markiewicz, S. (2022) „Problem rozszerzenia NATO w negocjacjach Stanów Zjednoczonych i ZSRR w latach 1989–1991”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(2), s. 145-167. doi: 10.34862/rbm.2022.2.8.