Mickiewicz, P. (2022) „Ewolucja założeń systemu szkolenia bojowego Marynarki Wojennej RP w świetle wniosków wynikających z modyfikacji rosyjskiej «wojny nowego typu» ”, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 16(2), s. 118-133. doi: 10.34862/rbm.2022.2.6.